Skip to main content

Saga Einingaverksmiðjunnar

Ós húseiningar og Byggingariðjan sameinast

Einingaverksmiðjan hóf starfsemi sína í febrúar árið 1994 þegar fyrirtækin ÓS húseiningar og Bygg­ingariðjan sameinuðu krafta sína undir einu nafni.
Fyrstu fimm árin störfuðu aðeins um tíu manns í framleiðslu hjá Eininga­verksmiðjunni og má segja að róðurinn hafi oft á tíðum verið þungur.

Stór verkefni hefjast og starfsmönnum fjölgar

Veggjaframleiðsla fór að aukast og árið 1995 var svo komið að hús sem steypt voru af Eininga­verksmiðjunni voru send með skipsförmum til Þýskalands.
Fyrsta stóra verkefnið var stækkun álversins í Straumsvík árið 1996 og í tengslum við það fjölgaði starfsmönnum upp í ríflega þrjátíu manns.
Ný stúka við Laugar­dals­völl var einnig steypt hjá fyrirtækinu á þessum árum sem hefur þjónað landsmönnum vel á landsleikjum frá árinu 1998 þegar hún var vígð.

1000 einingar fyrir fráveitulögn og mikill uppgangur

Ekki skorti fjölbreytni í framleiðslunni en á þessum árum tók Eininga­verksmiðjan að sér að steypa 1000 einingar fyrir fráveitulögn og vóg hver eining um 6 tonn.
Upp úr aldamótum var vöruúrval Einingaverksmiðjunnar orðið mun meira og mikil aukning framleiðslu á holplötum og forsteyptum svölum svo dæmi sé tekið.
Framleiðsla einskoraðist ekki við íslenska viðskiptavini því mikið var selt til Færeyja og Grænlands.
Þegar leið á áratuginn jókst eftirspurnin jafnt og þétt og um tíma var álagið svo mikið að félagið annaði ekki eftirspurn.

Breyttar aðstæður

Bankahrunið skall á með miklum þunga árið 2008. Fyrirtækið lifði af með mikla útsjónarsemi í rekstrinum og þá forsjá sem fólst í því að sótt hafi verið á erlenda markaði áður en efnahagskreppan reið yfir Ísland og hafði mikil áhrif á byggingarmarkaðinn.

Mikil vöruþróun og starfsemin vex

Vöruþróun og nýsköpun hefur aukist mikið á síðustu árum og aukin áhersla og geta til að mæta fjölbreyttum þörfum og óskum viðskiptavina.
Starfsemi Einingaverk­smiðjunnar hefur vaxið mikið á síðasta áratug og í dag starfa um 80 manns.

Flutningar í nýja verksmiðju og spennandi tímar framundan

Framleiðslan hefst um áramótin 2023 í nýrri hátækni verksmiðju við Koparhellu 5 í Hafnarfirði. Verksmiðjan er sex þús. fermetrar að stærð og inniheldur 22 framleiðslu­bekki sem eru allt að 90 metra langir.
Framleiðslu­geta er nú yfir 1000 fer­metrar á dag og gerir því ný verk­smiðjan Eininga­verksmiðjunni kleift að vaxa enn frekar og framleiða hágæða vörur á fjölbreyttan máta.