• Gæði og hagstætt verð

  Gæði og hagstætt verð

  Við sérhæfum okkur í framleiðslu forsteyptra eininga til byggingarframkvæmda.
 • Bílastæðahús

  Bílastæðahús

  Styrkur, hagkvæmni og ending
 • Hótel og veitingahús

  Hótel og veitingahús

  Hagkvæm lausn fyrir ferðaþjónustu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • Einingaverksmiðjan sérhæfir sig í framleiðslu forsteyptra eininga til byggingaframkvæmda. Fyrirtækið er í forystu á sínu sviði og býr yfir mikilli þekkingu á þessu hagkvæma og viðurkennda byggingarformi. Tækjabúnaður og sérhæfð þekking gerir fyrirtækinu kleift að afgreiða bæði stór og smá byggingaverkefni fljótt og örugglega.
  Read More
 • Steinsteypa hefur margsannað sig sem öflugt og hagkvæmt byggingarefni. Hún er alls staðar í kringum okkur og svo algeng að við íhugum sjaldnast hvers konar undraefni er hér á ferðinni. Steinsteypa er einstaklega endingargóð – reyndar svo endingargóð að margar elstu byggingar veraldar eru einmitt úr steypu.
  Read More

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig í framleiðslu forsteyptra eininga til byggingaframkvæmda. Fyrirtækið er í forystu á sínu sviði og býr yfir mikilli þekkingu á þessu hagkvæma og viðurkennda byggingarformi. Tækjabúnaður og sérhæfð þekking gerir fyrirtækinu kleift að afgreiða bæði stór og smá byggingaverkefni fljótt og örugglega.

Gæði í gegn - Framleiðsla okkar er sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Það hefur sýnt sig að hún reynist afar vel. Húsin frá okkur þurfa lítið viðhald og þola það fjölbreytilega veðurfar sem hér ríkir.Auk þess er framleiðslan undir stöðugu eftirliti, bæði innra gæðaeftirliti okkar og opinberueftirliti Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Allar helstu framleiðslulínur okkar eru auk þess gerðarvottaðar og unnar samkvæmt ISO 9001 staðlinum.  

Umhverfisstefna - Okkur er annt um umhverfið og orðspor okkar. Því höfum við fastmótaða umhverfisstefnu og leggjum mikið upp úr að allir starfsmenn fyrirtækisins þekki hana og hagi starfi sínu í samræmi við gildandi lög og reglur um umhverfismál. Öllum byggingarframkvæmdum fylgir óhjákvæmilega rask en með því að byggja úr forsteyptum einingum er það rask mun minna en ella. Hávaða- og sjónmengun af framkvæmdunum er sömuleiðis lítil. Flutningur aðfanga, byggingarefnis og starfsfólks að byggingarstað er einnig mun minni. Steypumótin eru margnota og tekið er tillit til umhverfisáhrifa við innkaup aðfanga. Úrgangi er fargað með öruggum hætti og leggjum við áherslu á að farið sé sparlega með auðlindir.

Öryggismál - Með heilsu- og öryggisstefnu okkar sköpum við starfsfólki okkar og öllum sem aðframkvæmdum koma öruggt og tryggt starfsumhverfi. Starfsmenn okkar eru vel þjálfaðir áður en þeir hefja störf hjá fyrirtækinu, verkferlar eru skýrir og lögð rík áhersla á notkunöryggisbúnaðar í starfi.

Einingaverksmiðjan    |   Koparhella 5    |    221 Hafnarfjörður    |    Sími: 414 8700     |     ev@ev.is